Hogenboom logo
 

 
Volg mij op Twitter: http://twitter.com/#!/vrijschaar

Twitter

WELKOM!
Beste lezeres, beste lezer, welkom op mijn website!
Mijn naam is Patrick Hogenboom uit Maastricht.

In de pers (advertentie De Ster)
Ik schreef een aantal artikelen op persoonlijke titel in Dagblad De Limburger. Een bijdrage over populisme (reactie) vindt u hier.

Standpunten
Ik beschouw mijzelf als vertegenwoordiger van het conservatief gedachtengoed. Dit wordt in Europa het best uitgedragen door de ECR, de partij van conservatieven en hervormers. Daarnaast ben ik lid van de RKK. Primair is de taak van de overheid om de zwakkere te beschermen en bovenal om over ons aller veiligheid te waken.

Drugs
Drugshandel is de kanker van onze samenleving, wat duidelijk wordt uit dit schokkende rapport van Toine Spapens en Henk van de Bunt hier.

De rechtsfilosoof Andreas Kinneging verwoordt het mooi: 'Inzicht is een moeilijk te verwerven zaak, onnozelheid het bezit van ons allen'.

Meld misdaad anoniem